Kadrovska pravna varnost

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Brezplačni webinar:

Pravna varnost kadrovskih dokumentov in procesov

SI tudi vi želite izogniti največjim tveganjem na delovnopravnem področju, kot so:

  • regresni zahevek ZZZS zaradi ne vzpostavljenih varnih pogojev dela
  • nezakonite evidence delovnega časa
  • pogoste napake v procesu zaposlitve delavca
  • neupoštevanje zakonodaje varstva osebnih podatkov

Vse to in še več boste izvedeli na brezplačnem webinarju Pravna varnost kadrovskih dokumentov in procesov.

Z vami bom delila strokovno znanje in primere s prakse.

Andreja Samec Koderman

S kadrovsko presojo do pravne varnosti

Kadrovska Presoja Pravne Varnosti omogoča delodajalcem pravočasno prepoznati tveganja tako glob različnih inšpekcijskih organov, kot tveganja v delovnopravnih sporih na delovnem sodišču!

Je prvi korak do pridobitve prestižnega Certifikata Kadrovske Pravne varnosti (CKPV).

Si ga tudi vi želite osvojiti in postati odlični!

Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA on Pexels.com

Danes ste morda dobri, lahko pa postanete odlični.

Pridobite si Certifikat Kadrovske Pravne Varnosti!