Kadrovski izzivi

Svetovanje

Svetovanje Managerjem

Tudi vi potrebujete sogovornika za odločitve na kadrovskem področju. Morda ste v dilemi, katere kadrovske odločitve sprejeti, kako vzpostaviti ali posodobiti plačni model in sistem nagrajevanja, kako izbrati prave sodelavce?

Photo by cottonbro on Pexels.com

Management consulting je namenjen managerjem za lažje sprejemanje pravih kadrovskih odločitev na področju vzpostavitve pravnih temeljev, izbora in vodenja sodelavcev, njihovega razvoja, kakor tudi na področju prenehanja zaposlitve.

V okviru svetovanja vam predstavim možne odločitve in morebitna tveganja.

Svetovanja poteka preko zakupljenih ur svetovanja ali pa postanem vaš ekskluzivni Business Consultant Partner za kadrovsko področje.

Mentorstvo Kadrovikom

Si morda želite postati vrhunski kadrovik? Potem vam lahko pomagam preko mentorskega programa “Kadrovska odličnost” doseči zastavljene cilje in povečati vaše strokovna kadrovsko znanje.

Mentorski program “Kadrovska odličnost” je namenjen posameznikom, ki želijo osvojiti ali nadgraditi kadrovska znanja. Program v celoti prilagodim vam!

 • Čas trajanja: 2 – 4 mesece
 • 1 – 2 x tedenska virtualna srečanja
 • kadrovski izziv
 • strokovne debate
 • reševanje primerov iz vaše prakse in
 • analize rešitev

Zagotavljam vam kakovosten prenos znanj!

Nagrada: Mentoriranci prejmete Kodeks kadrovske pravne varnosti s priporočili iz prakse.

Photo by Vincenzo Malagoli on Pexels.com

Projekti

Fleksibilna sistemizacija

Vzpostavim vam sistemizacijo, ki zagotavlja maksimalno fleksibilnost pri prerazporejanju in nadomeščanju sodelavcev, jasno opredeljuje pogoje za opravljanje dela in željene kompetence. Sistemizacija je temelj urejene organizacije, hkrati pa ključen gradnik pri opredelitvi odgovornosti vaših sodelavcev. Izgradnja sodobne sistemizacije temelji na trenutnih trendih digitalizacije in strateških usmeritvah podjetja.

Photo by Bali Demiri on Pexels.com
Photo by Suliman Sallehi on Pexels.com

Karierni skok- napredovanje

Si želite zadržati dobre sodelavce? V kolikor je vaš odgovor da, potem je program “Karierni skok” za vas prava rešitev. Karierni skok je nadgradnja obstoječe sistemizacije delovnih mest z vidika priložnosti napredovanj. Vam in vašim sodelavcem zagotavlja vizijo možnih napredovanj znotraj delovnega mesta, kakor tudi napredovanja na druga delovna mesta.

Ste vedeli, da večina delavce zapusti organizacijo, ker v njej ne vidi priložnosti po napredku. Zato vam priporočam, da nadgradite svojo sistemizacijo delovnih mest še s sistemom napredovanj.

Sistem nagrajevanja

Ste preverili, kaj dejansko motivira vaše sodelavce?

Motivacijski sistem nagrajevanja zahteva vzpostavitev urejenega okolja, kjer so pravila v naprej znana in pravilno razumljena s strani sodelavcev. Projekta se lotim temeljito, zato vsak sistem nagrajevanja zraste iz dejanskih potreb organizacije. Le tako vam lahko v uporabo predam učinkovito orodje za motivacijo in vodenje sodelavcev. Rezultat dobrega sistema nagrajevanja se med drugim kaže tudio v zadovoljstvu sodelavcev in nizki fluktuaciji.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Delovnopravni akti

Pravno varnost na kadrovskem področju vam omogočim z vzpostavitvijo zakonsko obveznih internih aktov in ključnih aktov, ki opredeljujejo jasno zastavljena pravila in odgovornosti pomembnih področij.

Kateri vse so lahko obvezni akti:

 • sistemizacija delovnih mest
 • izjava z oceno tveganja, zdravstvena ocena
 • trpinčenje in nadlegovanje
 • nasilje tretjih oseb
 • nedovoljene substance
 • promocija zdravja na delovnem mestu

Kaj pa ključni akti:

 • opredelitev delovnega časa
 • plačni model, sistem napredovanj in nagrajevanj
 • delo od doma in
 • drugi akti

Promocija zdravja

Želite izvedeti več! Zahtevajte ponudbo!